a

A A RAKA SIDAN “SONG BRERONG”

sing maan susuk

Niki cerita

Dewek tiange

Ngalih gae di jalane

Dadi guide

Nyindengin tamu

Keme mai pang maan komisi

Uli semeng

Nganti ka peteng

Hidupe serasa

Telah di jalane

Tamune jani

Suba tusing

Cara tamu ane pidan

Suba celang

Ken ajin barang

Tusing ngidang ade ne mlegen daang

Unduk lacur

Dewek titiang

Ane jani

Lakar ketuturang

Ngaba tamu prancis

Jenengne melengis

Kaden liu ngabe pipis

Ngaba tamu jepang

Celepin ke art shop

Sepanan melaib ngedam plang

Ngaba tamu china

Ye lebian munyi

Cara negen bebek muani

Ngaba tamu belanda

Buine tue tue

Jeg pragat ajaka nyatwa

Hari libur muride mula sing masuk

Aduh lacur guide

Sing man susuk

Ngaba tamu prancis

Jenengne melengis

Kaden liu ngabe pipis

Ngaba tamu jepang

Celepin ke art shop

Sepanan melaib ngedamplang

Ngaba tamu china

Ye lebian munyi

Cara negen bebek muani

Ngaba tamu belanda

Buine tue tue

Jeg pragat ajaka nyatwa

Hari libur muride

Mula sing masuk

Aduh lacur

Guide sing man susuk

Hari libur muride

Mula sing masuk

Aduh lacur guide

Sing man susuk

Hari libur muride

Mula sing masuk

Aduh lacur guide

Sing man susuk

More album from A a raka sidan
TOP ARTIST THIS WEEK
TOP ALBUM THIS WEEK