w

WAFIQ AZIZAH “KUMPULAN NASYID”

qasidah alaik sholatillah

Alaik sholatillah wissalam
Alaik sholatillah wissalam
Syafaah ya jiddil hasanain
Bimah malak rijid ayyam
Maliyawid malid fil ain

Karomah tillah ya asyidnaka
Wa lintak tilka basitu
Karomah tillah ya asyidnaka
Wa lintak tilka basitu
Fi musylifi hadro busyikah
Amanah mim mumin malhum
Fi musylifi hadro busyikah
Amanah mim mumin malhum

Sholat jumuah watal dua
Sholat jumuah watal dua

Fi yaumu syuliyal muna
Fi jiblitah ya nabi yurdamu
Alaik sholatillah wissalam

Wa indi ghoini li sumanjal hum
Ya mujnatain wa fil haromi

Wa qol makul hijazi barhum
Washrofhum min zam zam mubin

Wa fil madina nahnul kubur
Wa fil madina nahnul kubur

Minnun nabiyina thoha rosul
Ya bahtisu war rumi karomah
Alaik sholatillah wissalam
 

More album from Wafiq azizah
TOP ARTIST THIS WEEK
TOP ALBUM THIS WEEK